مقدمه و آشنایی با ربات تریدر بایننس

در این جلسه از آموزش ربات تریدر بایننس پرداختیم به مقدمه و نکات مهم برای شروع برنامه نویسی ربات همچنین ریپازیتوری ها یا کتابخانه های مورد نیازمون رو بررسی کردیم. در نهایت رسیدیم به بلوک دیاگرامی که نحوه کار ربات ...